نحوه تعریف بیش از دو سازنده برای کلاس در PHP

نحوه تعریف بیش از دو سازنده برای کلاس در PHP

PHP درست است که سعی کرده است از برنامه نویسی شی گرا پشتیبانی کند اما نتوانسته است به طور کامل قوانین برنامه نویسی شی گرا را پیاده کند. Overloading توابع و سازنده کلاس ها یک مثال از این کمبود ها